O ŠUMPERSKÉ KAVÁRNĚ

Určitě jste slyšeli o Pražské kavárně.
Na internetu se často objevuje, že i když termín nevymyslel, tak ho notně zpopularizoval Miloš Zeman, který jako členy Pražské kavárny vnímá frustrované, neúspěšné a zlé občany, nejčastěji bývalé či současné politiky, ale také intelektuály, vzdělance nebo umělce, kteří se snaží navazovat na politiku pravdy a lásky, již prosazoval prezident Václav Havel.

Z některých výroků Miloše Zemana lze přitom usuzovat, že za příslušníky Pražské kavárny považuje obecně všechny, kdo veřejně vystoupí proti jeho osobě, vyjádří svůj nesouhlas s jeho počínáním v úřadu nebo podpoří jiného kandidáta v prezidentské volbě:

„Pražská kavárna, což je takové společenství sebe se utvrzujících lidí, kteří v životě příliš mnoho nedokázali, teď asi, pokud nebude chtít pět let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa,“ reagoval například na blahopřání Václava Klause k volebnímu vítězství v roce 2018.

A co je to ta Šumperská kavárna? 
Ve skutečnosti je Šumperskou kavárnou nazývána skupina lidí, která se v Šumperku aktivně zapojuje do politického dění. Když je to nutné, tak se někteří z nás připojují k celostátním protestům, někteří aktivně hájí zájmy obyvatel, jiní jsou příznivci prezidenta Václava Havla a jeho myšlenek či postojů… Jsou mezi námi také herci z divadla, spisovatelé, studenti,… 

Jaký má účel Šumperská kavárna a Šumperský občanský klub, z. s.?
Angažujeme se, abychom podpořili demokracii v nelehké době, chceme zvýšit občanskou angažovanost. Upozorňujeme občany na aktuální politickou situaci, připomínáme si významná výročí a historii. 
Občas komunikujeme s významnými politiky a ptáme se na současnou politickou situaci a jejich názor, abychom Vám ho mohli zprostředkovat. 
Již od 1. října 2019 organizujeme veřejná shromáždění jako
Šumperský občanský klub, z. s.
Účelem spolku je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. 

Šumperská kavárna je komunita, která je pro všechny lidi dobré vůle, kterým záleží na demokracii v České republice. 

Šumperská kavárna…
…je otevřeným prostorem pro sdílení politických názorů,
…je platformou pro plánování akcí na podporu demokracie,
…je skupina, kde pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.

Tým Šumperského občanského klubu, z. s. 

V Šumperku se u divadla sešli někteří z nás ještě předtím, než vznikl Šumperský občanský klub a než se vůbec lidé v Šumperku zapojili do celorepublikových demonstrací. 
Stalo se tak 16. ledna 2019 při uctění památky Jana Palacha. 

Šumperský občanský klub, z. s., IČO 08504989, je spolek pod spisovnou značkou L 18836 vedená u Krajského soudu v Ostravě

© 2021 Šumperská kavárna | Šumperský občanský klub, z. s.